Lignanii susanului cresc spectaculos activitatea vitaminei E

ARTICOLE SIMILARE

Life Extension Magazine ediţie specială de iarnă 2004/2005

Seminţele de susan şi uleiul lor au fost considerate mult timp un aliment sănătos în Japonia şi China.1,2 În orice caz, efectele biologice ale susanului au fost identificate abia în ultimul deceniu. Lignanii susanului sunt procentul de 1% – parte solidă a uleiului de susan şi sunt responsabili pentru toate efectele benefice ale susanului.3

Susanul şi lignanii lui au un spectru larg de aplicabilitate pentru sănătatea oamenilor. Acesta include creşterea indexului antiinflamator al uleiului de peşte,4,5 scăderea oxidării LDL,6,7 inhibarea peroxidării lipidelor,6,8 scăderea nivelului LDL la oameni,9,10 şi prevenirea activităţii mutagene a toxinelor.11-13

În orice caz, cea mai semnificativă constatare referitoare la lignanii susanului, este capacitatea lor unică de a creşte nivelurile tisulare de vitamina E (inclusiv γ-tocoferol), prin câteva mecanisme distincte.14-17 Creşterea γ-tocoferolului are o importanţă anume, fiindcă γ-tocoferolul, dar nu α-tocoferolul, suprimă un anumit tip de radical liber (peroxinitritul), cu rol major în apariţia maladiilor legate de îmbătrânire.18,19

Obiectivul primordial al suplimentării cu vitamina E, este suprimarea radicalilor liberi. În ultimul an, patru jurnale ştiinţifice prestigioase au recunoscut beneficiile unice ale γ-tocoferolului şi, au publicat articole sugerând că γ-tocoferolul ar putea fi forma cu un rol critic în suplimentarea cu vitamina E.20-23

Pentru prima dată γ-tocoferolul a fost combinat cu lignani din susan într-un studiu pe oameni care a măsurat stresul oxidativ tisular şi nivelul inflamator. Rezultatele arată că susanul creşte eficacitatea γ-tocoferolului cu o medie de 25%, comparativ cu aceeaşi cantitate de γ-tocoferol combinat cu tocotrienoli.Studiu LE

lignanii, susanului, alfa-tocoferol

Figura 1 Şobolanii a căror dietă a fost suplimentată cu susan, au avut concentraţii semnificativ mai ridicate de γ-tocoferol în plasma sangvină, ficat, rinichi şi creier, faţă de cei suplimentaţi doar cu γ-tocoferol sau ţinuţi pe un regim cu deficit de vitamina E.

Creşterea γ-tocoferolului are drept rezultat scăderea radicalilor liberi. Într-un studiu realizat pe femei suedeze, suplimentarea cu ulei de susan a ridicat nivelul de γ-tocoferol la 41.7%, fără nici o altă sursă de tocoferoli.24

În studii pe animale, suplimentarea doar cu γ-tocoferol a determinat doar concentraţii scăzute de γ-tocoferol în sângele şi ficatul şobolanilor. Într-un contrast vizibil, alimentarea cu lignani din susan a determinat concentraţii ridicate de γ-tocoferol în sânge şi ficat.25 Peroxidarea lipidelor este un indice important al distrucţiei membranelor celulare de către radicalii liberi. În acest studiu, nivelul seric de peroxizi lipidici a fost cu 50% mai redus în grupul suplimentat cu susan + γ-tocoferol, faţă de cel suplimentat doar cu γ-tocoferol, în timp ce rata de peroxidare hepatică era cu 30% mai redusă.25

Graficul din figura 1 arată diferenţele de γ-tocoferol şi nivelurile dintre grupurile de animale suplimentaţi doar cu γ-tocoferol vs. grupul suplimentat cu γ-tocoferol + lignani de susan.25

Într-un alt studiu, adăugarea seminţelor de susan în dieta unor şobolani, a crescut nivelul seric de α-tocoferol, iar γ-tocoferol cu 800%.26 Lignanii susanului au demonstrat capacitatea de a scădea cu 82.8% un indice al distrugerii oxidative a membranei celulare / DNA-ului (nivelul hepatic de acid thiobarbituric reactiv).7

Figura 2 prezintă efectele remarcabile pe care susanul le are asupra scăderii nivelurilor radicalilor liberi distructivi.

lignani, vitamina E, grafice, susan, sesaminol

Figura 2. Nivelurile principalilor produşi secundari ai peroxidării lipidelor (4-hidroxi-nonenal (4-HNE) şi malondialdehida (MDA)), sunt considerabil inhibate în prezenţa sesaminolului, comparativ cu lotul de control, α-tocoferol şi Probucol, un medicament hipolipidemiant.

Cum potenţează susanul vitamina E
S-a observat în studii realizate pe oameni şi animale, că lignanii susanului cresc nivelurile tisulare şi serice de α şi γ-tocoferol.25,27 Semnificaţia este că există o dificultate în creşterea nivelului de γ-tocoferol în ţesuturile şi sângele uman. Un motiv este acela că singura proteină mesager care transportă vitamina E de la ficat către ţesuturi (proteina mesager a α-tocoferolului), are o predilecţie deosebită pentru transportul α-tocoferolului într-un raport de 2:1 cu ceilalţi tocoferoli.28 Aceasta înseamnă că relativ puţin γ-tocoferol ajunge în membranele celulare, deja ceea ce este eliberat având un puternic efect antioxidant, după cum s-a demonstrat în studii care arată valoarea γ-tocoferolului faţă de α-tocoferol.

Studii pe oameni şi animale arată că suplimentarea cu susan şi lignanii lui, produce efecte similare în creşterea nivelurilor tuturor tocoferolilor. Într-un studiu au fost măsurate nivelurile de γ-tocoferol din ficatul, creierul, rinichiul şi sângele şobolanilor după ce li s-a administrat doar γ-tocoferol sau γ-tocoferol şi susan.

Grupul suplimentat doar cu γ-tocoferol a crescut nivelurile de γ-tocoferol din ficat, rinichi, creier şi sânge doar cu 3 nmoli/g în ţesuturi şi 3 micromoli/L în sânge. Când au fost hrăniţi cu susan + γ-tocoferol, şobolanii aveau nivelurile de γ-tocoferol 25-30 nmoli/g în ţesuturi şi 30 nmoli/L în sânge, o creştere de între 833 şi 1000% comparativ cu regimul fără susan.26 Acest studiu a arătat de asemenea că excreţia urinară a metaboliţilor γ-tocoferolului (γ -CEHC) a scăzut cu 50% la şobolanii suplimentaţi cu susan, un factor ce ajută în elucidarea creşterii dramatice a nivelurilor în ţesuturi şi sânge în grupul hrănit cu susan + γ-tocoferol (vezi figura 3).

Susanul inhibă enzima specifică ce scindează tocoferolii (tocoferol γ-hidroxilază, sau CYP-3A),17,26mai departe clarificând cum susanul creşte nivelul γ şi α-tocoferolului în organism.

Probucol, grafic, medicament, hipolipidemiant

Figura 3. Nivelurile principalilor produşi secundari ai peroxidării lipidelor (4-hidroxi-nonenal (4-HNE) şi malondialdehida (MDA)), sunt considerabil inhibate în prezenţa sesaminolului, comparativ cu lotul de control, α-tocoferol şi Probucol, un medicament hipolipidemiant.

Life Extension testează lignanii susanului pe oameni

Ca răspuns la aceste remarcabile studii publicate asupra susanului, LE a dirijat un studiu clinic pentru a observa ce se întâmplă cu oamenii care iau suplimente ce includ γ-tocoferol şi lignani de susan.

Trei markeri sangvini ai stresului oxidativ şi inflamaţiei au fost măsuraţi din sângele unui grup de test cu subiecţi umani pentru a stabili o valoare de referinţă. Grupul a fost apoi divizat, un subgrup primind γ-tocoferol + tocotrienoli, în timp ce altul a primit aceeaşi cantitate de γ-tocoferol + lignani din susan.

Cei trei markeri sangvini ai stresului oxidativ şi inflamaţiei ce au fost măsuraţi au fost:

  1. Ditirosina
  2. Isoprostanul
  3. PLGF-1

Ditirosina reflectă nivelul seric al oxidării proteice în ţesutul profund, cauzat de radicalii peroxintitrit ce reacţionează cu tirosina, un aminoacid prezent în toate proteinele umane.29Tirosina este aminoacidul cel mai vulnerabil la atacul peroxinitritului. Peroxinitritul este un radical liber extrem de puternic implicat într-o serie de maladii. γ-tocoferolul este singurul tocoferol ce reacţionează cu peroxinitritul sau îl blochează în orice grad apreciabil.18 Comparativ cu grupul γ-tocoferol–tocotrienol, cei care au primit γ-tocoferol-susan, au avut o reducere de 45% a ditirosinei serice după două săptămâni de suplimentare.

Isoprostanul reflectă nivelul distrucţiei membranelor celulare provocate de radicalii liberi.30,31 Distrugerea membranei celulare, denumită de asemeni peroxidare lipidică, este o reacţie în lanţ a radicalilor liberi cu efect asupra acizilor graşi ai membranei celulare. În mod obişnuit, peroxidarea lipidelor rezultă din radicali liberi ce distrug moleculele normale înainte de a fi anihilaţi. Suplimentarea cu vitamina E s-a demonstrat că reduce semnificativ generarea isoprostanului şi a leziunilor aortice.32Comparativ cu grupul γ-tocoferol–tocotrienol, cei care au primit γ-tocoferol-susan au avut o reducere de 22% a nivelurilor isoprostanului seric după două săptămâni de suplimentare.

PLGF-1 este un nou test extrem de precis pentru riscul aterosclerotic la oameni.33Denumirea PLGF-1 provine de la “factorul de creştere placentar”, pentru că în primă fază a fost identificat în placentă.34 În orice caz, niveluri ridicate de PLGF-1 sunt indicatori ai leziunilor aterosclerotice. PLGF-1 stimulează creşterea celulelor musculaturii vasculare netede, atrage macrofagele în leziunile aterosclerotice, creşte producţia de TNF-α şi stimuleaza angiogeneza indezirabilă.35 Într-un model animal, inhibarea PLGF-1 suprimă atât creşterea plăcii ateromatoase şi reacţia inflamatorie a peretelui arterial. PLGF-1 ar putea fi considerat un marker pentru o placă instabilă a peretelui arterial.36 Comparativ cu grupul γ-tocoferol–tocotrienol, cei care au primit γ-tocoferol-susan au avut o reducere de 11.5% a nivelurilor PLGF-1 seric după două săptămâni de suplimentare.

Considerând că pentru început s-a folosit un grup de oameni sănătoşi, a cărui referinţă inferioară PLGF-1 era deja în zona de risc 1%, reducerea de 11.5% în grupul γ-tocoferol-susan a fost impresionantă. Foarte probabil, cei cu disfuncţie a peretelui arterial, care în mod normal au niveluri înalte de PLGF-1, ar obţine beneficii chiar mai mari din suplimente ce scad acest foarte sensibil marker inflamator. Acelaşi lucru este valabil pentru oameni în vârstă, a căror niveluri inferioare a stresului oxidativ, sunt foarte ridicate comparativ cu acest grup de subiecţi sănătoşi.

Pe baza acestor trei evaluări avansate ale daunelor provocate radicalii liberi şi inflamaţii, γ-tocoferol+ lignani din susan este cu 25% mai eficace decât mult mai costisitorul γ-tocoferol + tocotrienoli.

Ceea ce este remarcabil pentru aceste descoperiri, este că faţă de studiile anterioare, susanul nu a fost comparat cu un grup placebo sau de control. În schimb acest studiu pe oameni a comparat susanul ieftin cu efectele mult mai costisitorilor tocotrienoli. Tocotrienolii sunt consideraţi drept cei mai potenţi antioxidanţi ai naturii. Cu toate acestea, s-a constatat că lignanii sunt cu 25% mai eficienţi decât tocotrienolii.

Aceasta este o noutate importantă pentru amatorii de suplimente, devreme ce tocotrienolii sunt scumpi, pe când preţul lignanilor standardizaţi din susan este relativ modest.

REFERINȚE: vezi sursa

 cancer, vitamina E, lignanii, gama-tocoferol

Comentarii

Lignanii susanului cresc spectaculos activitatea vitaminei E — 3 comentarii

Lasă un mesaj...